RESET
 
 
 
 
 
 
 
 

.


Souhlasím se zasíláním informací, sdělení a nabídek od společnosti I´M FIT wellness fitness.


 1. Chová se k ostatním členům klubu korektně a ohleduplně, dodržuje pořádek, neruší klidný provoz klubu a neomezuje práva jiných členů klubu.
 2. Zachází šetrně se zařízením klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či ničení.
 3. Trénuje výhradně v uzavřené čisté sportovní obuvi.
 4. Muži nenosí na cvičení nátělníky nebo trika bez rukávů.
 5. V průběhu cvičení využívá svůj ručník při cvičení na strojích, aby nedocházelo ke znečištění.
 6. Po skončení cvičení na kardio strojích po sobě utře papírovým ubrouskem a dezinfekcí.
 7. Nenosí skleněné nádoby na cvičební plochy a do wellness zóny a nekonzumuje zde vlastní potraviny.
 8. Nepožívá alkoholické nápoje ani jiné omamné látky před ani při cvičení.
 9. Nekouří v prostorách klubu.
 10. V prostorách relaxační zóny se pohybuje v plavkách a v sauně či v páře používá zapůjčené prostěradlo.
 11. Dodržuje stanovenou dobu pro odchod dle typu svého členství.
 12. Klub nepřebírá zodpovědnost za osobní věci či peněžní hotovost v šatních skříňkách. Pro uschování cenností použije bezpečnostní schránku u recepce před vstupem do šaten.
 13. Členové klubu, hosté i klienti se vstupem do provozovny zavazují dodržovat všechna aktuální pandemická opatření.

Ve smyslu zákonů číslo 101/2000 sb.a 480/2004 Sb. souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. Beru na vědomí svá práva ve smyslu §11, 12 a 21zák.č. 101/2000 Sb. a jsem si vědom, že svůj souhlas uděluji dobrovolně, mohu jej bezplatně kdykoliv na adrese imfit@im-fit.cz odvolat, mám právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci apod. V případě pochybností o dodržování práv se mohu obrátit buď na vedení klubu nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Současně Vedení klubu opravňuji k zařazení své fotografie do interní databáze.