RESET
 
 
 
 
 

.


Časové omezení pro využití klubu je 90 minut.
Souhlasím se zasíláním informací, sdělení a nabídek od společnosti I´M FIT wellness fitness. 1. Chová se k ostatním členům klubu korektně a ohleduplně, dodržuje pořádek, neruší klidný provoz klubu a neomezuje práva jiných členů klubu.
 2. Zachází šetrně se zařízením klubu tak, aby nedocházelo k jeho poškozování či ničení.
 3. Trénuje výhradně v uzavřené čisté sportovní obuvi.
 4. Muži nenosí na cvičení nátělníky nebo trika bez rukávů.
 5. V průběhu cvičení využívá svůj ručník při cvičení na strojích, aby nedocházelo ke znečištění.
 6. Po skončení cvičení na kardio strojích po sobě utře papírovým ubrouskem a dezinfekcí.
 7. Nenosí skleněné nádoby na cvičební plochy a do wellness zóny a nekonzumuje zde vlastní potraviny.
 8. Nepožívá alkoholické nápoje ani jiné omamné látky před ani při cvičení.
 9. Nekouří v prostorách klubu.
 10. V prostorách relaxační zóny se pohybuje v plavkách a v sauně či v páře používá zapůjčené prostěradlo.
 11. Dodržuje stanovenou dobu pro odchod dle typu svého členství.
 12. Klub nepřebírá zodpovědnost za osobní věci či peněžní hotovost v šatních skříňkách. Pro uschování cenností použije bezpečnostní schránku u recepce před vstupem do šaten.
 13. Členové klubu, hosté i klienti se vstupem do provozovny zavazují dodržovat všechna aktuální pandemická opatření.

 1. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) uděluji tímto společnosti I'M FIT s.r.o., IČO: 25534327, sídlem Náchodská 2552, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen „Správce“) výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, kterými jsou: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa a fotografie (dále jen „osobní údaje“).
 2. Souhlasím, aby Správce osobní údaje zpracovával v souladu s požadavky Nařízení GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za níže uvedenými účely po dobu, po kterou tyto účely trvají, nejdéle do uplynutí doby jednoho roku od ukončení členství:
  1. založení členství u Správce
  2. správa profilu člena po dobu existence členství u Správce
  3. zasílání informačních SMS/e-mailových zpráv
  4. dzasílání obchodních sdělení
 3. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, je dobrovolné, nikoliv povinné. Dostalo se mi poučení, že souhlas lze vzít kdykoliv bezplatně zpět, a to například zasláním emailu na adresu imfit@im-fit.cz. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává na základě uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů je však zároveň nezbytné pro to, aby mohl Správce plnit své smluvní povinnosti vůči poskytovateli osobních údajů a tudíž důsledkem neposkytnutí údajů je nemožnost být ve smluvním vztahu se Správcem.
 4. Beru na vědomí, že mám dle Kapitoly III Nařízení GDPR vůči Správci právo zejména na přístup k osobním údajům, které mohu kdykoliv požadovat opravit nebo vymazat. Po Správci mohu dále požadovat omezení zpracování osobních údajů. Zároveň mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 5. V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů se mohu obrátit na vedení klubu.

Tento souhlas uděluji svobodně a vážně, nikoliv v tísni.